Klassetrin: 1.-3. klasse

Periode: Hele året

Fag: Kristendomskundskab og trivselsfag

Lektioner: 8-10

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning
  • Plakat og vendespil
  • Hjemmeside
  • Kirkebesøg
  • Lærerkursus

Tilmelding: 1. september 2022

Sorg og livsmod

Projektet Sorg og livsmod – når de mindste mister har til hensigt at klæde eleverne på til at forstå andre børn i sorg og give dem handlemuligheder til at komme den sørgende i møde.

Projektets udgangspunkt er ikke at tage hånd om nogen, der har mistet, men derimod at forberede og give eleverne redskaber til at handle, hvis én i klassen, eller andre omkring dem, oplever at være i sorg. Projektet er således ikke et led i en egentlig sorgbearbejdelse, hvis en elev lige har oplevet tab.

Sorg har mange udtryk og bringer ofte mange forskellige følelser med sig som fx nedtrykthed, ensomhed, savn, vrede, dårlig samvittighed. Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes der i børneøjenhøjde fokus på sorgen og hvordan den kan se ud, og hvordan den kan håndteres af omgivelserne og af den sorgramte selv.

I løbet af projektet inviteres klassen på besøg i den lokale kirke, hvor eleverne med fortælling, samtale og æstetisk tilgang arbejder med begreberne sorg, håb og trøst.  

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.

Foto: Still fra fimlen om Maja og William, Tiny Films.


 

UDFYLDNING AF TILMELDINGSFORMULAR

  • Udfyld én tilmelding pr. forløb

  • Der kan godt tilmeldes flere klasser på en formular

  • Tilmeldingsfristerne er: 3. august og 1. september 2022 

Klik på billedet ovenfor for at se vores årskatalog med beskrivelser af alle forløb til grundskolen.

TILMELDING 2022-23