KLASSETRIN: 4.-5. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Sept.-nov. 2024
OMFANG: 6 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Lærervejledning, materialer til kodning i klassen 
TILMELDINGSFRIST: 20. august

Den etiske kode

I dette forløb skal eleverne arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug af computere.  

På forløbets hjemmeside findes korte videoer, der forklarer de fagbegreber, som eleverne skal arbejde med i forløbet. 

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, og hvordan den fungerer ud fra kodning. Hvorfor handler en robot, som den gør, og kan en robot overhovedet handle etisk? Derefter skal eleverne selv prøve at lave koder med fysiske materialer, som udsendes sammen med lærervejledning og elevark.

Kristendomsfagligt skal eleverne arbejde med etik, den gyldne regel og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Eleverne bliver introduceret til, hvad etik er. Gennem cases skal eleverne selv tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp. Teknologiforståelse kobles sammen med kristendomskundskab, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger. 

Afslutningsvis skal eleverne programmere “den perfekte robot-gårdvagt”, så den kan hjælpe i en række situationer i frikvarteret.

LÆRERKURSUS: For alle interesserede lærere

HVORNÅR: 30/9 kl. 14.30-16

HVOR: Stavnsholtkirken i Farum

Lærerkursus: AI, robotter og etik i skolen

Kreativ koder og digital kunstner, Andreas Refsgaard, både viser og lader dig prøve teknologiens kreative potentiale på en legende og let tilgængelig facon. Han peger samtidig på de etiske dilemmaer bag teknologien: bias, overvågning, automatisering samt uigennemsigtige beslutninger og algoritmisk skævhed i moderne AI’s “Black box”- natur.

Få afmystificeret computeralgoritmer og brugen af kunstig intelligens og få gode eksempler med hjem til arbejdet i klassen.

Alle interesserede lærere er velkomne til at deltage, også selvom man ikke er tilmeldt forløbet. 

KLASSETRIN: 4.-5. klasse

FAG: Dansk, kristendomskundskab og billedkunst
PERIODE: Jan.-feb. 2025
OMFANG: 10-12 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Lærervejledning, kirkebesøg, instruktionsvideo og materialepose til drømmehjem
TILMELDINGSFRIST: 20. august

Hus & himmel

Hvad er et hjem, og hvad betyder et hjem for det gode liv og for dét at være et bestemt menneske?

Forløbet stiller spørgsmål som: Hvordan former jeg mit hjem? Hvordan former mit hjem mig? Hvad sker der, når andre kommer i mit hjem? Eller jeg besøger andres hjem? Hvad sker der mellem os i et hjem?

Forløbet kredser om hjemmet som sted for identitetsdannelse og kulturmøder. Eleverne skal arbejde konkret med begrebet hjem ud fra deres egne erfaringer og via eksempler fra kunst og litteratur. 

Kristendomsfagligt arbejder eleverne med forestillinger om Gudsriget og Himlen som billeder på et sidste hjem og sted for en endelig hjemkomst efter døden. Det er forløbets formål, at eleverne med udgangspunkt i egne erfaringer af hjemmets betydning får en forståelse af, hvad Gudsriget som et sidste hjem betyder i kristendommen.

I forløbet skal eleverne kortlægge eget hjem, bygge huler på skolen og arbejde analytisk med tekster og billeder om temaet hjem. Under et besøg i den lokale kirke hører de om Guds hus og Gudsriget. Forløbet afsluttes med, at eleverne udformer deres egne drømmehjem og præsenterer dem for hinanden i klassen.

KLASSETRIN: 4.-6. klasse

FAG: Dansk og kristendomskundskab
PERIODE: Marts-maj 2025
OMFANG: 8-10 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Et eksemplar af Mio, min Mio, elevmaterialer til kreative øvelser og lærervejledning
TILMELDINGSFRIST: 20. august

Drømme, venskab og usynlighedskapper

Hvilket stof er drømme vævet af, og hvad kan overvinde hjerter af sten?

Udgangspunktet for forløbet er Astrid Lindgrens klassiker Mio, min Mio – om Bo Vilhelm Olsen, en adopteret dreng, hvis plejeforældre ikke kan lide ham.

En dag finder Bo en flaske med en ånd i, som tager ham med på en rejse til Landet i det Fjerne. Her har han det fantastisk. Han hedder Mio, er søn af den gode Konge, får bedstevennen Jum-Jum og sin helt egen hest, Miramis. Men i nabolandet bor den onde Ridder Kato...? 

Efter at have læst eller lyttet til historien skal eleverne følge Mios rejse til Landet i det Fjerne. Eleverne arbejder med fortællingens personer og symboler samt med temaerne godt og ondt, ensomhed og venskab, håb og drømme.

På den baggrund perspektiveres historien til kristendommen samt til fantastiske fortællinger og eventyr. Desuden vil der blive mulighed for at inddrage brudstykker af tekst på svensk.