Om skoletjenesten


Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i de to kommuner. Vi arbejder på skolens præmisser og bestræber os på at opnå en nærværende og deltagerengagerende formidling. De folkekirkelige skoletjenester blev evalueret i 2016. Rapporten findes her

Tilbud til alle skoler i de to kommuner

Folkekirkens Skoletjeneste er et tilbud fra alle kirker i Gladsaxe-Herlev Provsti til alle grundskoler i de to kommuner.

Gladsaxe-Herlev Provsti

Folkekirkens Skoletjenste i Gladsaxe og Herlev er et tilbud fra alle 11 kirker i provstiet. Længere nede på denne side, findes links til de enkelte kirker.


Samarbejde mellem kommuner og kirker

Skoletjeneste er blevet til i samarbejde mellem de 11 kirker i de to kommuner (se kirkerne her). Efter oprettelsen er de to kommuner indgået i samarbejdet. Skoletjenesten modtager således økonomisk støtte til undervisningsprojekterne fra de to kommuner samtidig med at medarbejderen  har kontor i Gladsaxe på kommunens Pædagogiske Videnscenter - GPV.

Skoletjenesten er med i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, der arbejder for vidensformidling om kirke og kristendom for skolebørn uanset deres religiøse tilhørsforhold.


Andre læringsrum og former

Skoletjenestens 8-10 årlige projekter udspringer af kristendomsfaglige temaer. Vægten i projekterne kan ligge på det livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske. Projekterne åbner op for tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige (kultur)institutioner fx Statens Museum for kunst, Frilandsmuseet, Grønt Idecenter.

En vigtig del i læringsforløbene er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde. Eleverne kommer ud af skolens vante rammer og den læring projektet præsenterer sættes i relation til de rum eleverne befinder sig i.

Skoletjenesten afprøver forskellige didaktisk tilgang ud fra teorier om de mange intelligenser og forskellige læringsstile. Det betyder, at vi tilrettelægger

  • Sansevandringer: I fastelavnsvandringen oplever eleverne fastens historie og traditioner gennem sanserne
  • Dramaøvelser: Ved formidlingen af billedet EsbjergEvangeliet, gengiver eleverne billedelementer med deres egne kroppe
  • Billedkunst: I allehelgensprojektet bygger eleverne store lanterne i pil og papir – et symbol på elevens hjerterum der lyser for det, man savner
  • Musik: I Grundvigsprojektet stompede elevernes de gamle salmer
  • Naturfaglige eksperimenter: Hvordan kan man se opstandelsestanken gengivet i naturen, og hvilke mange dyr er der egentlig i Bibelen?

Organisationens opbygning

Skoletjenestens Repræsentantskab:
De 11 kirker sender hver to repræsentanter:
et menighedsrådsmedlem og en præst.

 

Forretningsudvalget (FU):
Fra denne forsamling udpeges fem personer til Forretningsudvalget, den seneste vedtægtsændring betyder, at alle folkekirkemedlemmer i provstiet har mulighed for at deltage i FU.

 

FU består af:
Formand: Lene Trein Hesselballe
Kasserer: Erik Würtz Nielsen
Kontaktperson og næstformand: Ib Ehlers Jørgensen
Medlem: Sofie Christiansen
Medlem: Filip Peters-Lehm Eero
Suppleant: Lærke Vaar Wiene


Skoler og kirker i Gladsaxe-Herlev Provsti

Skolens navn

Hører til xxx kirke

 

Bagsværd Skole

Skovbrynet Skole

Bagsværd Friskole

Bagsværd Kostskole

Bakkeskolen

 

Bagsværd Kirke

Taxvej 14

2880 Bagsværd

 

Buddinge Skole

Vadgård Skole

 

Buddinge Kirke

Buddingevej 293

 

Gladsaxe Skole

 

Gladsaxe Kirke

Gladsaxe Møllevej 45

2860 Søborg

 

Grønnemose Skole

(Indskoling)

 

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

2860 Søborg

 

Herlev Byskole (Eng)

 

Herlev Kirke

Herlev Bygade 29

Kontor:

Herlev Bygade 38.2

2730 Herlev

 

Lindehøjskolen

Kildegårdskolen

Gl. Hjortespring Skole

 

Lindehøj Kirke (og Birkholm Kirkesal)

Tvedvangen 175

2730 Herlev

 

Mørkhøj Skole

Enghavegård Skole

 

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

2730 Herlev

 

Herlev Byskole (Elv)

 

Præstebro Kirke

Tornerosevej 115

2730 Herlev

 

Stengård Skole

Den Lille Skole

Gladsaxe Privatskole

 

Stengård Kirke

Triumfvej 2

2800 Lyngby

 

 

Søborg Skole

 

Søborg Kirke

Frødings Allé 2

Postboks 22

2860 Søborg

 

Grønnemose Skole (mellemtrin)

 

Søborgmagle Kirke

Grønnemose Allé 77

2860 Søborg