Ansigt til ansigt med historien

Et undervisningstilbud til Historie A (STX) og KS (HF)

Foregår i: Herlev Kirke, Herlev Bygade 29, 2730 Herlev

Undervisningstilbuddet er primært rettet mod faget historie, men det er nemt at trække tråde ud til religion og samfundsfag - fordi omdrejningspunktet er den religiøse institution fra katolsk til folkekirke og dens skiftende rolle fra det traditionelle samfund til det senmoderne. På STX kan tilbuddet for eksempel knyttes til det historiske tema med dansk i 1.g, til et diakront danmarkshistorisk forløb eller indgå i et tværfagligt samarbejde.

Selve kernen i projektet er et besøg i Herlev kirke, som dateres tilbage til senmiddelalderen, nærmere bestemt 1467 og som har mange tegn på sin lange historie indlejret i kirkerummet og dets udsmykning. Kirken bevidner Danmarks historie fra middelalder, over reformation, enevælde og helt op til vore dage. Med besøget i kirken får eleverne en anderledes undervisning med fokus på afkodning af de materielle genstande og på at lytte til mundtlige fortællinger, hvilket både giver variation og stimulerer andre læringsstile og intelligenser end de klassisk boglige. Herlev kirke er et godt udgangspunkt for at se hvordan den store, europæiske og nationale historie afspejler sig i den lille, lokale historie - og de abstrakte informationer får nyt liv via fortællinger om fortidens mennesker og afkodning af de genstande, de har efterladt til os.

Besøget aftales med Folkekirkens Skoletjeneste, der sørger for at kirken er åben, og at de genstande I skal bruge, er på plads. Kontakt os gerne senest 3 uger før et ønsket besøg, så tiden kan tilpasses jeres undervisning og øvrige aktiviteter i kirken. Vi har lavet arbejdsark, kort, plancher og QR-koder, som I får udleveret i kirken. Kortet viser, hvor de genstande, grupperne skal arbejde med er, på arbejdsarket er der opgaver til hver genstand og QR-koderne åbner op for en række fortællekilder fra fortiden.

Når eleverne har lavet deres opgaver, skal I på rejse gennem tiden med de forskellige grupper. Grupperne vil præsentere deres tid og genstande for resten af klassen - enten på stedet eller efterfølgende i klassen. Besøget kan klares på ét modul af 90 minutter, fordelt på ca. 40 minutters gruppearbejde og 50 minutters præsentation. Hvis dine elever er meget fortællelystne, eller I har lidt kortere tid til besøget, kan det eventuelt være nødvendigt med en efterfølgende opfølgning i klassen.

De historiske nedslag er:

1.     Middelalder: Gud og legenden om Herlev kirkes opførelse (Kalkmaleri og gravsten)

2.     Middelalder: Ridder Jørgen og dragen (Kalkmaleri og klokker)

3.     Reformationen: Nye elementer i rummet (Prædikestol og dåbsfad)

4.     Enevælden: Svenskerne hærger Herlev (Mindetavle fra enevældens tid)

5.     Industrialisering og demokratisering: Den jødisk præst og folk i Herlev (præstetavler, kort og kirkebøger)

6.     2. Verdenskrig: De moderne martyrer og Herlev fra landidyl til villaby (mindeplade, gravsten samt historiske kort fra 1940’erne)

7.      Senmoderne samfund: Gravskik i Danmark - fra forsvundne Magda til leende bodhisattva (gravstene fra nyere tid og netkilder)

Der er opgaver til 7 grupper, men man kan også skære i antallet efter interesse og antal af elever - du får yderligere materiale tilsendt om de historiske nedslagspunkter og opgaverne, når vi har aftalt dit besøg.

Desuden: Hvis lærerne på jeres gymnasium har lyst til at få et underviser-oplæg om brugen af kirkerummet, kan det bestilles via Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev.