GYMNASIUM/HF

Folkekirkens skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev tilbyder undervisningsmateriale og ekskursioner for gymnasiet/hf. Vores tilbud retter sig primært mod religionsfaget. Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder den levende religion og får mulighed for at sætte deres viden fra undervisningen i spil.

Hensigten med forløbene er, at eleverne får nye perspektiver på religion og dens betydning for mennesker, kultur og samfund. Vi tilbyder også forløb, hvor et tema belyses tværfagligt. 

De aktuelle tilbud for skoleåret 2022/23 ses nedenfor. Kontakt os på mail eller telefon for tilmelding.

 


RELIGION

DANSK OG RELIGION


HISTORIE

ANSIGT TIL ANSIGT MED HISTORIEN

Se udviklingen i Danmarks historie gennem lokale historiske genstande og fortalte kilder. Kom på sporet af de lange linjer fra middelalder over reformation, renæssance, oplysningstid, demokratiets indførsel og til nu.

Hvad kan vi aflæse med vores forforståelse? Hvad hjælper de fortalte kilder os til at forstå? Hvordan kan man se det nationale i det lokale?

Eleverne inviteres på en didaktiseret genstands-jagt i Herlev Kirke, hvor de gennem mødet med de fysiske kilder leder efter den store historie i den lokale.

Vi har lavet arbejdsark, kort, plancher og QR-koder, som I får udleveret i kirken. Kortet viser, hvor de genstande, grupperne skal arbejde med er, på arbejdsarket er der opgaver til hver genstand og QR-koderne åbner op for en række fortællekilder fra fortiden!

Tilbuddet kan for eksempel knyttes til det historiske tema med dansk i 1.g, til et diakront danmarkshistorisk forløb eller indgå i et tværfagligt samarbejde.

Tidspunkt: Hele skoleåret 22-23

Læs mere om forløbet her


Følg skoletjenesten på Facebook

Mere om forløbene 

De religionsfaglige forløb består typisk af et forberedende materiale samt en ekskursion, hvor eleverne møder forskellige religiøse repræsentanter fra en eller flere religioner. Forud for ekskursionerne har eleverne mulighed for at læse kildetekster eller se interviews med de personer, de skal møde.  

Vi tilbyder forskellige temaer om folkekirken, hvor eleverne møder to eller flere præster, der fortæller om deres syn på folkekirkens trosforestillinger, ritualer og tekster. Emnet kan eksempelvis være "den rummelige folkekirke", begrebet næstekærlighed, opstandelsen eller det nye vielsesritual for par af samme køn. 

Ligeledes tilbyder vi forløb på tværs af religioner, hvor forskellige repræsentanter går i dialog med hinanden. Forløbene omhandler en bred vifte af emner omkring religiøs tro og praksis, fx gudsbilleder, bøn eller ritualer i forbindelse med døden.  

De tværfaglige forløb består fx af et oplæg med en kunster og fx en religionshistorier, teolog eller præst. Vi udbyder også enkeltfaglige forløb, fx for historie eller dansk. Se her på siden. 

Ønsker man at arbejde med kirkens særlige rum, musik eller billeder i fx dansk, musik eller billedkunst, hjælper vi gerne med at tilrettelægge et forløb, der passer ind i jeres undervisning.