GYMNASIUM/HF

Folkekirkens skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev tilbyder undervisningsmateriale og ekskursioner for gymnasiet/hf. Vores tilbud retter sig primært mod religionsfaget. Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder den levende religion og får mulighed for at sætte deres viden fra undervisningen i spil.

Hensigten med forløbene er, at eleverne får nye perspektiver på religion og dens betydning for mennesker, kultur og samfund. Vi tilbyder også forløb, hvor et tema belyses tværfagligt. 

De aktuelle tilbud for skoleåret 2023/24 ses nedenfor. Kontakt os på mail eller telefon for tilmelding.

 


FORLØB 2023-24

Næstekærlighed er et centralt, men også omdiskuteret begreb i kristendommen. Tag på ekskursion og mød to præster, der udlægger begrebet. 

 

Hvad er frelse, og er begrebet overhovedet relevant for nutidens mennesker? Tag klassen med på ekskursion og bliv klogere på, hvad folkekirkens præster mener. 

 

Besøg kirken og det muslimske bederum på Herlev Hospital. Gå på opdagelse i det tværreligiøse rum og hør en præst og imam fortælle om bøn, ritualer og krise. 

Her inviteres eleverne på genstands-jagt i Herlev Kirke, hvor de gennem mødet med de fysiske kilder leder efter den store historie i
den lokale.


Følg skoletjenesten på Facebook

Mere om forløbene 

De religionsfaglige forløb består typisk af et forberedende materiale samt en ekskursion, hvor eleverne møder forskellige religiøse repræsentanter fra en eller flere religioner. Forud for ekskursionerne har eleverne mulighed for at læse kildetekster eller se interviews med de personer, de skal møde.  

Vi tilbyder forskellige temaer om folkekirken, hvor eleverne møder to eller flere præster, der fortæller om deres syn på folkekirkens trosforestillinger, ritualer og tekster. Emnet kan eksempelvis være "den rummelige folkekirke", begrebet næstekærlighed, opstandelsen eller det nye vielsesritual for par af samme køn. 

Ligeledes tilbyder vi forløb på tværs af religioner, hvor forskellige repræsentanter går i dialog med hinanden. Forløbene omhandler en bred vifte af emner omkring religiøs tro og praksis, fx gudsbilleder, bøn eller ritualer i forbindelse med døden.  

De tværfaglige forløb består typisk af et oplæg med en kunster og en religionshistorier, teolog eller præst. Vi udbyder også enkeltfaglige forløb, fx for historie eller dansk. Se her på siden. 

Ønsker man at arbejde med kirkens særlige rum, musik eller billeder i fx dansk, musik eller billedkunst, hjælper vi gerne med at tilrettelægge et forløb, der passer ind i jeres undervisning.