Vi er pt. i gang med at opdatere siden...

Folkekirkens Skoletjeneste

Gladsaxe & Herlev

GYMNASIUM/HF

Folkekirkens skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev tilbyder undervisningsmateriale og ekskursioner for gymnasiet/hf. Vores tilbud retter sig primært mod religionsfaget. Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder den levende religion og får mulighed for at sætte deres viden fra undervisningen i spil. Hensigten med forløbene er, at eleverne får nye perspektiver på religion og dens betydning for mennesker, kultur og samfund. Vi tilbyder også forløb, hvor et tema belyses tværfagligt, fx i en samtale mellem en præst og en kunstner. Læs mere om forløbenes indhold længere nede på siden. 

Se aktuelle tilbud for skoleåret 2020/21 herunder. Kontakt os på mail eller telefon for tilmelding - eller brug fanen "tilmelding".

SE NEDENFOR

PRINT PDF

Dåb

Er kristendommens dåb et velkomstritual for små børn - eller en voksens reflekterede bekræftelse af sin tro? På ekskursion til baptistkirken i Herlev får I mulighed for at arbejde med et komparativt blik på forskellige kristne retninger. Korskirkens præst og en præst fra folkekirken fortæller om dåbsritualerne og deres trosmæssige baggrund. Det giver lejlighed til at reflektere over hvilke muligheder og begrænsninger de to ritualer har. Til ekskursionen hører et site med tekster og forslag til undervisnings-aktiviteter, som understøtter besøget. 

Køn og vielser i kirken

Hvilken betydning har fænomenet køn for de lokale folkekirke-præster? Og hvilke konsekvenser har det for deres syn på det traditionelle og nye vielsesritual for par af samme køn i folkekirken? Mød to præster, der hver især fortæller om deres syn på køn, bibeltekster og ritualer. Lad eleverne stille spørgsmål til hvilken betydning det har for deres praksis og for deres gudsbillede og menneskesyn. Tidspunkt: Hele året

Bøn og religion

Hvad betyder bønnen for den religiøse identitet? Forløbet giver indblik i ligheder og forskelle på religionernes bønstraditioner. I kommer på ekskursion til en af de lokale kirker, hvor vi sørger for at I kan møde repræsentanter fra  kristendom, buddhisme og islam. De fortæller om deres personlige bønspraksis. Eleverne taler med repræsentanterne i små grupper, og derefter er der mulighed for spørgsmål og refleksion i plenum. Med til projektet hører tre interviews, hvor religiøse repræsentanter fortæller om bønnes betydning for dem. Efterår 2020

Næstekærlighed

Hvilke sammenhænge er der mellem etik og religion? Dette projekt omhandler forskellige teologiske blikke på begrebet næstekærlighed. Eleverne tager på ekskursion til en lokal kirke, hvor de møder to præster, som begrunder deres syn på, hvad næstekærlighed er, og hvilke konsekvenser det har for den kristnes liv. Afsættet tages i det dobbelte kærlighedsbud og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Forud for ekskursionen udsendes et materiale med forslag til kildetekster. Tidspunkt: Hele året  


Følg skoletjenesten på Facebook

OM FORLØBENE 

De religionsfaglige forløb består typisk af et forberedende materiale samt en ekskursion, hvor eleverne møder forskellige religiøse repræsentanter fra en eller flere religioner. Forud for ekskursionerne har eleverne mulighed for at læse kildetekster eller se interviews med de personer, de skal møde.  

Vi tilbyder forskellige temaer om folkekirken, hvor eleverne møder to eller flere præster, der fortæller om deres syn på folkekirkens trosforestillinger, ritualer og tekster. Emnet kan eksempelvis være "den rummelige folkekirke", begrebet næstekærlighed, opstandelsen eller det nye vielsesritual for par af samme køn. 

De komparative forløb omhandler emner som bøn, ritualer i forbindelse med døden og religiøs praksis generelt. 

I de tværfaglige forløb kombineres eksempelvis et forfatteroplæg eller en skriveworkshop med et oplæg fra en teolog, religionshistoriker, præst eller lignende. 

Ønsker man at arbejde med kirkens særlige rum, musik eller billeder i fx dansk, musik eller billedkunst, er man altid velkommen til at kontakte os