Skoletjeneste for gymnasium/hf


Folkekirkens skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev tilbyder undervisningsmateriale og ekskursioner for gymnasiet/hf.

Se aktuelle tilbud for skoleåret 2020/21 her på siden. Kontakt os på mail eller telefon for tilmelding - eller brug fanen "tilmelding".


Om skoletjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder undervisningsprojekter målrettet religionsfaget samt tværfaglige forløb mellem fx religion, historie og samfundsfag.

De religionsfaglige forløb består typisk af et forberedende materiale samt en ekskursion, hvor eleverne møder forskellige religiøse repræsentanter fra en eller flere religioner. Forud for ekskursionerne har eleverne mulighed for at læse kildetekster eller se interviews med de personer, de skal møde.  

Vi tilbyder forskellige temaer om folkekirken, hvor eleverne møder to eller flere præster, der fortæller om deres syn på folkekirkens trosforestillinger, ritualer og tekster. Emnet kan eksempelvis være "den rummelige folkekirke", begrebet næstekærlighed, opstandelsen eller det nye vielsesritual for par af samme køn. 

De komparative forløb omhandler emner som bøn, ritualer i forbindelse med døden og religiøs praksis generelt. 

I de tværfaglige forløb kombineres eksempelvis et forfatteroplæg eller en skriveworkshop med et oplæg fra en teolog, religionshistoriker, præst eller lignende. 

Ønsker man at arbejde med kirkens særlige rum, musik eller billeder i fx dansk, musik eller billedkunst, er man altid velkommen til at kontakte os.

Tilbud til gymnasiet - 2020/21


ANSIGT TIL ANSIGT MED HISTORIEN

Se udviklingen i Danmarks historie gennem lokale historiske genstande og fortalte kilder. Kom på sporet af de lange linjer fra middelalder over reformation, renæssance, oplysningstid, demokratiets indførsel og til nu. Hvad kan vi aflæse med vores forforståelse? Hvad hjælper de fortalte kilder os til at forstå? Hvordan kan man se det nationale i det lokale? Eleverne inviteres på en didaktiseret genstands-jagt i Herlev Kirke, hvor de gennem mødet med de fysiske kilder leder efter den store historie i den lokale. Tidspunkt: Hele året  Læs mere her

BØN OG RELIGION

Hvad betyder bønnen for den religiøse identitet? Forløbet giver indblik i ligheder og forskelle på religionernes bønstraditioner. I kommer på ekskursion til en af de lokale kirker, hvor vi sørger for at I kan møde repræsentanter fra  kristendom, buddhisme og islam. De fortæller om deres personlige bønspraksis. Eleverne taler med repræsentanterne i små grupper, og derefter er der mulighed for spørgsmål og refleksion i plenum. Med til projektet hører tre interviews, hvor religiøse repræsentanter fortæller om bønnes betydning for dem. Efterår 2020


Se fotos fra tidligere projekter


Følg skoletjenesten på Facebook

BARNEDÅB - TROSDÅB?

Er kristendommens dåb et velkomstritual for små børn - eller en voksens reflekterede bekræftelse af sin tro? På ekskursion til baptistkirken i Herlev får I mulighed for at arbejde med et komparativt blik på forskellige kristne retninger. Korskirkens præst og en præst fra folkekirken fortæller om dåbsritualerne og deres trosmæssige baggrund. Det giver lejlighed til at reflektere over hvilke muligheder og begrænsninger de to ritualer har. Til ekskursionen hører et site med tekster og forslag til undervisnings-aktiviteter, som understøtter besøget. Tidspunkt: Hele året   Læs mere her

KØN OG VIELSER I KIRKEN

Hvilken betydning har fænomenet køn for de lokale folkekirke-præster? Og hvilke konsekvenser har det for deres syn på det traditionelle og nye vielsesritual for par af samme køn i folkekirken? Mød to præster, der hver især fortæller om deres syn på køn, bibeltekster og ritualer. Lad eleverne stille spørgsmål til hvilken betydning det har for deres praksis og for deres gudsbillede og menneskesyn. Tidspunkt: Forår 2021  

NÆSTEKÆRLIGHED

Hvilke sammenhænge er der mellem etik og religion? Dette projekt omhandler forskellige teologiske blikke på begrebet næstekærlighed. Eleverne tager på ekskursion til en lokal kirke, hvor de møder to præster, som begrunder deres syn på, hvad næstekærlighed er, og hvilke konsekvenser det har for den kristnes liv. Afsættet tages i det dobbelte kærlighedsbud og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Forud for ekskursionen udsendes et materiale med forslag til kildetekster. Tidspunkt: Hele året