KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Medio september og skoleåret ud
OMFANG: 6 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Lærervejledning, spørgsmålskort og cases.
TILMELDINGSFRIST: 20. august

Er du rigtig klog?

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt! Teknologierne er dybt fascinerende og giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål: 

Bliver robotter og kunstig intelligens snart så avancerede, at grænserne mellem menneske og maskine udviskes? Hvad er det særligt menneskelige? Er der opgaver, som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse?  

Disse og en række andre spørgsmål undersøges i Er du rigtig klog? Eleverne præsenteres for eksempler på, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens reelt er i dag. Undervejs skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT-3.  

Derudover præsenteres eleverne for en række konkrete cases, som de skal undersøge fordele og ulemper ved. 

Forløbet er solidt forankret i den etiske og livsfilosofiske del af kristendomsfaget, men også bibelske fortællinger inddrages undervejs. 

For at sikre en høj teknologisk og filosofisk faglighed er forløbet udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet. 

KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Medio september og skoleåret ud
OMFANG: 8 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Lærervejledning, forslag til prøveoplæg, elevhæfter, hjemmeside, lydvandring, fagfilm med teolog og bioetiker, Mickey Gjerris, refleksions-kortspil, materialer til blåtryk, bogen Mælkebøtteblod af Merete Pryds Helle

TILMELDINGSFRIST: 20. august

Indtryk, aftryk, udtryk

Hvad sker der egentlig, hvis man tager ud i naturen og oplever den? Ikke for at måle, veje og beherske den, men for at sanse og mærke den? Det og meget mere skal eleverne undersøge i dette forløb.  

Som det allerførste skal eleverne enkeltvis på en guidet lydvandring i naturen. Lydvandringen er indtalt af skuespiller ved Aarhus Teater, Emil Prenter. Målet med lydvandringen er, at eleverne skal finde ”deres eget sted”, mens de oplever og mærker naturen med deres sanser.  

Elevernes oplevelser fra lydvandringen indgår flere gange i forløbet, bl.a. når de skal arbejde med forskellige natursyn, myter i religioner og håb på tværs af generationer og tidsaldre. Elevernes egne steder og sansninger fra lydvandringen spiller altså en central rolle i hele forløbet – ikke mindst, fordi forløbet tager sit afsæt i stedsbaseret læring.  

Eleverne skal se nyproducerede fagfilm om natursyn med teolog og bioetiker, Mickey Gjerris. Filmene lægger op til tekstarbejde, der belyser sammenhængen mellem religiøse myter og forskellige natursyn. De skal desuden arbejde med nedslag fra bogen Mælkebøtteblod af Merete Pryds Helle, hvor de præsenteres for tanker om håb.   

Forløbet afrundes med et refleksions-kortspil og muligheden for at prøve den fotografiske teknik, blåtryk, som er en nem og smuk måde at samle naturen og elevernes indtryk fra forløbet i et kreativt produkt.

KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Nov.-dec. 2024
OMFANG: 4-6 lektioner
AKTIVITETER/MATERIALER: Lærervejledning, hjemmeside, elevopgaver, bl.a. forslag til en "omvendt julekalender"
TILMELDINGSFRIST: 20. august

Maybe this Christmas

Julens budskab om håb og lys i mørket sættes i den danske kortfilm Maybe this Christmas ind i en nutidig kontekst. I filmen møder man den ensomme Bobby, der juleaften finder et barn på en parkeringsplads, hvilket (måske) bliver en ny begyndelse for ham. 

Med afsæt i filmen arbejder eleverne med juleevangeliet og julen som højtid, bl.a. medfølger der forslag til en "omvendt julekalender", hvor eleverne giver noget - frem for selv at få!

Forløbet lægger op til refleksion over, hvad julens budskab er, og om det er relevant i 2024?