Målgruppe: STX og HF

FAG: Religion, kultur- og samfundsfag, historie

PERIODE: Fra september og skoleåret ud
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Det folkekirkelige landskab

Hvordan ser den senmoderne kirke ud?

Hvad har yoga og mindfuldness med folkekirken at gøre? Hvad går præstens arbejde og diakoni egentlig ud på, og er det foreneligt med en moderne stat at have én kirke med særlige privilegier?  

Dét og meget mere bliver eleverne klogere på, når de kommer på en anderledes, elevaktiverende ekskursion, hvor smags, syns- og følesansen kommer i spil. Eleverne går - bogstaveligt talt - på opdagelse i Det folkekirkelige landskab, et værk udviklet af den belgiske kunstner Els Cools, som leverer en (billedlig) fortolkning af, hvordan den danske folkekirke ser ud anno 2024.  

Eleverne kommer omkring posterne "Mød præsten", "Den senmoderne folkekirke", "den rummelige folkekirke", "diakoni" m.fl., hvor de bl.a. undersøger folkekirkens forskellige teologiske ståsteder, ritualer og forholdet mellem kirke og stat. 

Forløbet kræver ingen forberedelse, og det er oplagt at kickstarte sit kristendomsforløb med ekskursionen eller bruge det i forbindelse med KS-undervisningen.

I forbindelse med ekskursionen får eleverne udleveret et elevhæfte med supplerende opgaver og kildetekster til de emner, de har mødt på ekskursionen. 

 

 

Målgruppe: STX og HF
FAG: Religion, kultur- og samfundsfag
PERIODE: Hele skoleåret
OMFANG: 1-4 moduler
AKTIVITETER: Evt. besøg af en præst i undervisninge eller ekskursion til folkekirke
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Livets grænser

Et forløb om etik

Hvad sker der med menneskesynet, når grænserne for liv og død rykkes? Dette undervisningsforløb sætter fokus på de aktuelle debatter om abort og aktiv dødshjælp. Det lægger op til refleksion over de etiske spørgsmål og dilemmaer, der melder sig, når man har med livets yderpunkter at gøre.

Forløbet består af en hjemmeside med undervisningsmateriale og kan evt. suppleres med et besøg af en præst i undervisningen eller en ekskursion til
en nærliggende kirke.

I forløbet får eleverne en kort indføring i etik og den nuværende lovgivning og debat om abort og aktiv dødshjælp. Derudover arbejder de med interviews særligt udviklet til dette forløb. Her giver tidligere og nuværende medlemmer af Etisk Råd og repræsentanter fra forskellige religioner deres indefra-syn på abort og aktiv dødshjælp.

 

 

Målgruppe: Stx og HF
FAG: Religion, kultur- og samfundsfag
PERIODE: September-december
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Frelst?

Forskellige syn på paradis og helvede

Hvad er frelse, hvem bliver frelst, og er begrebet overhovedet vigtigt for nutidens mennesker? Disse spørgsmål bringes i spil, når eleverne inviteres
på ekskursion om begrebet frelse og dets aktualitet i dag. De møder to præster fra folkekirken, der hver især fortæller, hvordan de forholder sig
til de klassiske dogmer om frelse og fortabelse.

Hvad vil frelse egentlig sige, og hvad skal man frelses fra? Kan man gøre sig fortjent, og er det dåben, der er adgangsbillet til frelsen?

I tilknytning til ekskursionen får eleverne adgang til en hjemmeside, der giver mulighed for at arbejde komparativt med forståelsen af frelse, fortabelse, paradis og helvede i kristendom og islam. Her findes bl.a. videoklip og tekster, hvor en række præster og imamer udtaler sig.

Målgruppe: Stx og HF
FAG: Religion, kultur- og samfundsfag
PERIODE: Forår 2025
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Rest in peace

Et komparativt forløb om ritualer og død

Hvilke forestillinger knytter der sig til døden i forskellige religioner? Hvordan er den religiøse praksis, når et menneske dør?

På en ekskursion til en kirke eller et kapel møder eleverne en præst og en buddhist. De vil hver især fortælle om de trosforestillinger, der knytter
sig til døden i deres religioner, ligesom de vil gennemgå forskellige ritualer i forbindelse med døden.

I tilknytning til ekskursionen får eleverne adgang til en hjemmeside med bl.a. kildetekster om synet på døden i islam samt forslag til elevopgaver før
og efter ekskursionen.