Målgruppe: Stx og HF

FAG: Religion

PERIODE: Efterår 2023
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Hvem er næsten?

Næstekærlighed i folkekirken og samfundet

Næstekærlighed er et centralt, men også omdiskuteret begreb i kristendommen. Er den næste en fremmed fra den anden side af jorden, naboen eller begge dele? Og er næstekærlighed en individuel eller samfundsmæssig forpligtelse?

Med dette tilbud får eleverne mulighed for at dykke ned i de mange spørgsmål og synspunkter, der knytter sig til begrebet næstekærlighed i
kristendommen. Klassen inviteres på ekskursion til en af de lokale kirker, hvor to præster giver deres fortolkning af lignelsen om den barmhjertige
samaritaner og begrebet næstekærlighed.

Afhængig af hvilket af de tre kirkerum I besøger, vil man f.eks. kunne undersøge, hvad lokalhistoriske spor kan fortælle om fortiden, hvorledes kirkerummene gør brug af symboler og billedsproglige udtryk, samt hvilken betydning arkitekturen har for bygningers form og funktion.

Til forløbet knytter der sig en hjemmeside, dels med kirkernes lokalhistorie, og dels med fortællinger og fotos af de genstande og symboler, eleverne møder på kirkebesøget. Derudover vil der være forslag til praktiske opgaver og kreative produkter.

I tilknytning til ekskursionen får man adgang til en hjemmeside med forslag til tekster, undervisningsaktiviteter og eksamenstekster. På hjemmesiden kan man også finde en længere version af forløbet, hvor begrebet næstekærlighed sættes i relation til flygtningedebatten og den Oscarnominerede dokumentarfilm Flugt.

 

 

Målgruppe: Stx og HF

FAG: Religion

PERIODE: Efterår 2023
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Frelst?

Forskellige syn på frelse, paradis og helvede

Hvad er frelse, hvem bliver frelst, og er begrebet overhovedet vigtigt for nutidens mennesker? Disse spørgsmål bringes i spil, når eleverne inviteres
på ekskursion om begrebet frelse og dets aktualitet i dag. De møder to præster fra folkekirken, der hver især fortæller, hvordan de forholder sig
til de klassiske dogmer om frelse og fortabelse.

Hvad vil frelse egentlig sige, og hvad skal man frelses fra? Kan man gøre sig fortjent, og er det dåben, der er adgangsbillet til frelsen?

I tilknytning til ekskursionen får eleverne adgang til en hjemmeside, der giver mulighed for at arbejde komparativt med forståelsen af frelse, fortabelse, paradis og helvede i kristendom og islam. Her findes bl.a. videoklip og tekster, hvor en række præster og imamer udtaler sig.

Målgruppe: Stx og HF

FAG: Religion

PERIODE: Januar og februar 2024
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Bøn og krise

Ritualer i det tværreligiøse rum

I 2019 blev Center for Fordybelse og Tro indviet på Herlev Hospital. Det består af et kirkerum, et muslimsk bederum og et neutralt rum, der ligger
side om side. På dette besøg får eleverne mulighed for at opleve det særlige rum, ligesom de møder en hospitalspræst og -imam, der vil fortælle
om, hvordan bøn bruges som ritual i hospitalets kontekst og i andre situationer i livet.

Med afsæt i forskellige cases vil præsten og imamen fortælle om deres erfaringer med det tværreligiøse rum og om bønnens rolle for patienter
og pårørende i krisesituationer. De vil give konkrete eksempler på, hvordan bønnen kan have forskellige udtryk, både i form af tale og handling.

Forud for ekskursionen modtager klassen kildetekster, hvor en repræsentant for jødedom, kristendom og islam fortæller om deres forhold til
bøn. Ekskursionen kan indgå som led i et komparativt forløb om ritualer eller i forbindelse med kristendoms- eller islamforløbet.

Målgruppe: Stx og HF

FAG: Historie

PERIODE: Hele året
OMFANG: 1-3 moduler
AKTIVITETER: Ekskursion
TILMELDINGSFRIST: Løbende

 

Kontak os på methem@lnfs.dk for tilmelding

Ansigt til ansigt med historien

På sporet af de lange linjer

Se udviklingen i Danmarks historie gennem lokale historiske genstande og fortalte kilder. Kom på sporet af de lange linjer fra middelalder over
reformation, renæssance, oplysningstid, demokratiets indførelse og til nu.

Hvad kan vi aflæse med vores forforståelse? Hvad hjælper de fortalte
kilder os til at forstå? Hvordan kan man se det nationale i det lokale?

Eleverne inviteres på en didaktiseret genstands-jagt i Herlev Kirke, hvor de gennem mødet med de fysiske kilder leder efter den store historie i
den lokale. Vi har lavet arbejdsark, kort, plancher og QR-koder, som I får udleveret i kirken. Kortet viser, hvor de genstande, grupperne skal arbejde med er, på arbejdsarket er der opgaver til hver genstand, og QR-koderne lukker op for en række fortællekilder fra fortiden!

Tilbuddet kan for eksempel knyttes til det historiske tema med dansk i 1.g, til et diakront danmarkshistorisk forløb eller indgå i et tværfagligt
samarbejde.