TIDLIGERE TILBUD TIL GYUMNASIE/HF

Her på siden findes eksempler på de tilbud vi i årenes løb har samarbejdet med gymnasielærer og præster om.