SOSU og åndelig omsorg

Folkekirkens Skoletjeneste deltager som gæstelærer på SOSU-skolerne i området. Her er vi med i samtalen om, hvad åndelig omsorg er.

  • Hvad er åndelig omsorg, og hvordan yder man en sådan i ældreplejen, på hospitalet og i psykiatrien?

  • Hvordan arbejder folkekirken i disse sygeplejefaglige områder med sanselighed, musikalitet, reminiscens, eksistenssamtaler, og religiøs opmærksomhed på det der er meningsfuldt i livet for det enkelte menneske?

Lokale sognepræster, hospitalspræster og præster i psykiatrien fortæller de studerende om relevant erfaring fra sygeplejen.


Ramt af livet...

Hvad gør man, når man bliver ramt af de skæbner, man møder i sygeplejen? Måske bliver man berørt af et dødsfald; en voldsom sygdom; en situation, der minder om noget, man kender fra eget liv eller noget andet? Hvordan er man menneske og professionel på samme tid? Det er en problematik man også som præst forholder sig til, idet man ofte møder mennesker i livets overgange og svære stunder. Gæstelæreren har en samtale med eleverne om, hvilke situationer man kan blive ramt af i de to professionelle praksisser, og hvordan man kan stå ved at man selv er et sårbart menneske, samtidig med at man er professionel.

At tage afsked

Hvad sker der, når et menneske dør? Hvad sker der i sygeplejen, og hvor kommer afdøde hen, når kroppen forlader sengestuen? Gæstelæreren er med til samtalen om elevernes erfaringer fra forskellige plejecentre, samtidig med at han/hun selv fortæller, hvordan man tager afsked i den danske folkekirke. Tænder man lys, synger ud, læse navnet op eller hvordan skaber man rammer for afsked med afdøde og samtalen herom med de pårørende? Eleverne får kendskab til folkekirkens ritualer og sjælesorg for pårørende.

 

Sanser og reminiscens

Kirkens rum og tradition indeholder musik, ritualer, poesi og en masse erfaring med sårbare mennesker. Derfor bliver der også i disse år arbejdet intenst på at tilpasse folkekirkens aktiviteter til den voksende gruppe af demente. Det resulterer i aktiviteter, der er mere ord-knappe og som har fokus på hvordan man sanser kirkens ord – det kan være ved at inddrage genstande, sange, berøring og andre formidlingsformer i kirkens aktiviteter. Eleverne får viden om, hvordan folkekirkens samarbejder med plejecentre og demensgrupper.

Hvad er og gør kirken?

De aktiviteter folkekirken deltager i foregår både i ældre- og sygeplejens institutionsrum og i kirkens egne rum. For at forstå, hvad en kirke, en præst, en organist, en kirke-kulturmedarbejder mv. kan bidrage med i plejen, kan det være en god ide at besøg en af de lokale kirker, eller komme en tur på kirkegården. I skoletjenesten har vi et indblik i, hvordan områdets præster arbejder i ældreplejen, og kan måske være behjælpelige med at give eleverne et bredt indlik i folkekirkens aktiviteter. Man har også mulighed for at henvende sig direkte til en af de lokale kirker.


Primær pleje - psykiatri - somatik

Undervisningsforløbene kan tilpasse de mange forskellige faglige mål, som eleverne skal igennem på uddannelsen.

Den åndelige omsorg vedrører både demens og palliation, tværfaglighed, pårørende, kollega-sparring, menneskelig værdighed i sygeplejen og meget mere.

I forløbene kan inddrages gæstelærere og refleksioner fra praksis - disse tilpasses den praktik, som eleverne netop har været i, eller skal ud i efterfølgende:

Plejehjem og hjemmepleje

Psykiatri 

Hospital

Faglitteratur og skønlitteratur

I undervisingen tages udgangpunkt i mangfoldig faglitteratur om den åndelige omsorg og i skønlitteraturen om oplevelsen af sundhedssystemet og menneskelige erfaringer med død, sorg, liv og glæde.