Hospitalspræsterne på Herlev Hospital og præsterne i området har stor erfaring med at samtale om åndelige, eksistentielle og religiøs spørgsmål med mennesker i svær krise, ved livets afslutning og i forbindelse med dødsfald. Der er stor interesse for denne viden.

Derfor arbejder Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev i disse år på at udvikle undervisningsforløb, der giver viden om hvordan den åndelige, eksistentielle og religiøse omsorg udfolder sig i sygeplejen. Forløbene udvikles i samarbejde med undervisere på SOSU C i Herlev og Gladsaxe og områdets præster.

Gæstelærer og undervisningsideer

Undervisningen skaber rammer for snakke om, hvad åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg kan være. Hvilke eksempler kender de studerende allerede fra deres praktik?

Hvordan arbejder man med denne omsorg inden for palliationen? Hvad er WHOs anbefalinger til dette? Hvilken udvikling har der været i hospicebevægelsen? Er den åndelige omsorg alene for patienterne eller er det også en kollegial disciplin?

Primær pleje - psykiatri - somatik

Undervisningsforløbene kan tilpasse de mange forskellige faglige mål, som eleverne skal igennem på uddannelsen.

Den åndelige omsorg vedrører både demens og palliation, tværfaglighed, pårørende, kollega-sparring, menneskelig værdighed i sygeplejen og meget mere.

I forløbene kan inddrages gæstelærere og refleksioner fra praksis - disse tilpasses den praktik, som eleverne netop har været i, eller skal ud i efterfølgende:

Plejehjem og hjemmepleje

Psykiatri 

Hospital

Faglitteratur og skønlitteratur

I undervisingen tages udgangpunkt i mangfoldig faglitteratur om den åndelige omsorg og i skønlitteraturen om oplevelsen af sundhedssystemet og menneskelige erfaringer med død, sorg, liv og glæde.

Temaer i undervisningen

Den sidste rejse

Hvad sker der, når et menneske dør? Eleverne kan besøg Herlev Hospital, og få viden om ritualer og traditioner i forbindelse med dødsfald. Eleverne har selv mange erfaringer fra deres praksis om, hvad man gør i hjemmepleje, plejecentre og på hospitalet ved dødsfald. På hvilke måder tager man afsked? Har borgere og pårørende særlige ønsker? Hvilke ritualer og traditioner findes på de forskellige plejesteder?

Rum for forskelligheder

Det senmoderne samfund er karakteriseret ved ikke at være monokulturelt. Der er flere familiekulturer, religiøse kulturer, sociale kulturer og etniske kulturer, der præger menneskers livssyn.

Hvordan påvirker det sygeplejen? Hvordan tages der bedst hånd om borgeren ud fra de forudsætninger? Hvordan afkodes borgerens behov for åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg?

Hvor kan man hente hjælpe og viden?

Menneske til menneske

Hvad gør man, når man bliver ramt af de skæbner, man møder i sygeplejen? Måske bliver man berørt af tidlig død; en voldsom sygdom; en situation, der minder om noget, man kender fra eget liv eller noget andet?

Hvordan er man menneske og professionel på samme tid?