Hvem er næsten?

- TO PRÆSTER FORTOLKER BEGREBET

Hvem er næsten? En nær eller fjern - eller begge dele? Tilbuddet her sætter fokus på forskellige opfattelser af næstekærlighed i folkekirken. På en ekskursion til en kirke i lokalområdet møder eleverne to præster, som med afsæt i det dobbelte kærlighedsbud og lignelsen om den barmhjertige samaritaner vil udlægge deres forståelse af næstekærlighed. Forud for ekskursionen udsendes et materiale med forslag til kildetekster.

 

 

Tidspunkt: Efterår 2022

Kildetekster og ekskursion