UDSKOLING

KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Sept. 2023-maj 2024
OMFANG: 6 lektioner
AKTIVITETER: Kirkebesøg, 1 lektion
TILMELDINGSFRIST: 1. september

Ham der Jesus

 #MandenMedDeMangeAnsigter

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus har også gennem 2000 år været genstand for utallige fortolkninger. Det har gjort ham til en mand med mange ansigter, og nogle af disse Jesus-billeder er omdrejningspunktet for dette forløb.
 
Eleverne skal beskæftige sig med sproglige vendinger, Jesus efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligsprog. Man skal for eksempel ikke ‘kaste perler for svin’ eller ‘sætte sit lys under en skæppe’. 

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i evangelierne i Det Nye Testamente. Eleverne undersøger desuden den historiske Jesus gennem kildearbejde, og de skal også (også udelades) se nærmere på Jesus i fire andre religioner; jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Endelig skal eleverne arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at han er blevet manden med de mange ansigter. Der ses nærmere på både historiske og nutidige Jesus-billeder – helt fra Åbykrucifikset med Jesus som en sej vikingetype til en nutidig Jesus i den amerikanske CIA-serie Messiah på Netflix. 
 
Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer til afslutningsvis at kunne lave et kreativt produkt – en Bento – som tegner en profil af Jesus. 
 
Forløbet lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende, analytisk og kildekritisk, og nyhedsformidling indgår som et gennemgående didaktisk greb. Det betyder, at formidlingen og opgaverne er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske udtryk, såsom artikler, nyhedsindslag og interviews, og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS.


KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Sept. 2023-maj 2024
OMFANG: 6 lektioner
TILMELDINGSFRIST: 1. september

Hvor er opladeren?

Hvad gør du, når batteriet er fladt, og du ikke kan få forbindelse til verden omkring dig?
 
Det havde tænkeren N.F.S. Grundtvig nogle holdninger til. Han talte om ånd, som en slags trådløst internet mellem mennesker; og han koblede bl.a. ånd sammen med frihed. 

Denne ordforbindelse har også fundet vej til Folkeskolens formålsparagraf, hvor der står, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed.
 
Men hvad er ånd?

I projektet skal eleverne forsøge at indkredse dette luftige begreb ved at arbejde med Grundtvigs to beskrivelser af ånd:

  • ånd som forbindelse, hvor den enkelte er forbundet til nogen og noget gennem stedets historie, erindringer, kultur, myter, sagn, sange, sansninger, sprog og traditioner.

  • ånd som kraft – gennem nyere kraftmetaforer, fx powerbank, oplader og hjertestarter.                  

Undervejs skal eleverne desuden reflektere over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan lade dem op. Afslutningsvist skal de arbejde med og synge sangen Hvad er det bånd?, som er skrevet helt særligt til forløbet af sangskriveren Shaka Loveless.


KLASSETRIN: 8.-9. klasse

FAG: Dansk, kristendomskundskab og juleklip
PERIODE: December 2023
OMFANG: 2-6 lektioner

AKTIVITETER: Udformning af kræmmerhuse (materialer medfølger)
TILMELDINGSFRIST: 1. september

Kræmmerhuset

I år udbyder vi for første gang en poetisk adventskalender for de ældste klasser, hvor der lægges op til faglig julehygge, selvom man snart er voksen! 

Forløbet byder på en spritny juletekst om håb, forventning og lys i mørket.

Religionsfagligt lægger forløbet op til refleksion over, hvordan den bibelske fortælling om Guds fødsel bliver fortolket i en nutidig kontekst, og i opgaveforslagene til den danskfaglige del indgår der både arbejdsspørgsmål og oplæg til kreativ skrivning.

Med til forløbet følger materiale til udformning af et kræmmerhus, som eleverne skal dekorere med ord, fylde med godter og give væk som gave til en fra deres familie. Ideen er, at kræmmerhuset bringer ord og tanker med hjem til juletræet, hvor det kan give anledning til en snak om novellens nøgleord og temaer.  

Forløbet kan tilpasses forskellige faglige vinkler, alt efter ønsket fra den enkelte lærer. Det kan afvikles “i bidder” over 4-6 lektioner eller på én enkelt dag.


KLASSETRIN: 7.-9. klasse

FAG: Dansk og kristendomskundskab
PERIODE: Januar-februar 2024
OMFANG: 5-8 lektioner

AKTIVITETER: Kunst- og skriveworkshop med skoletjenesten og forfattere fra Poesiens Hus i uge 2, 3 og 4, 2024
TILMELDINGSFRIST: 1. september

Knust og samlet på ny

Kan ord og guld lime tilværelsen sammen, når den går i tusind stykker?

Her får I et craft-filosofisk forløb, der lægger op til samtaler, tekstlæsning og skriveopgaver om oplevelsen af, at tilværelsen går i stykker og samler sig på ny. Et forløb til både danskfaget og religionsfaget samt et tilbud om workshop, hvor udskolingseleverne får mulighed for at bruge hænder og hoved til faglig refleksion.

Erfaringen af, at noget går i stykker og samler sig i nye formationer, genkendes fra både samfundsmæssige kriser og krige og fra mere individuelle forhold. Forløbet indledes af et videoværk hvor den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, står med et selvportræt, der smadres i tusind stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld, så hver skramme og hvert skår former hende på nye måder. Dette billede af det knuste og det samlede går igennem forløbets tekster og cases. 

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodicé-problemet. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det hans skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem fortællinger, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette? Og hvilken sammenhæng har det knuste med kristendommens korsfæstede gud?

Eleverne inviteres på en workshop, som afholdes i samarbejde mellem Poesiens Hus og skoletjenesten. På workshoppen undersøger eleverne i fællesskab, hvordan brudstykker af ord og litteratur sammen med skår og guld kan limes sammen til nye helheder.


MÅLGRUPPE: Alle interesserede lærere
DATO: 28. august 2023 kl. 14-16 
STED: .Christianskirken i Lyngby, Chr. X Allé 120, 2800 Kongens Lyngby
TILMELDINGSFRIST: 9. august 

Lærerkursus med Kristian Leth

 Ham der Jesus #MandenMedDeMangeAnsigter

Vi inviterer til lærerkursus for ALLE interesserede lærere. Det skal handle om Jesus-figuren i de fire evangelier. Det er forfatter og musiker Kristian Leth der med stort vid og mange nuancer udfolder, hvordan Jesus-figuren hele tiden bliver formet i en forhandling mellem bibelteksten og den nutid, vi lever i.

Hvilke forskellige billeder af Jesus tegnes der i evangelierne? Hvad sker der med kristendommen, når teksterne ikke er enige? Hvordan og hvorfor er Jesus-figuren fortsat genstand for fortolkning?

Kristian Leth vil ligeledes komme ind på, hvorfor han mener Bibelen er verdens vigtigste bog. Der trækkes tråde tilbage til det, der kom før Bibelen, sådan at vi forstår, hvor radikale vores almene, overleverede ideer i virkeligheden er. Hvordan forstår man Bibelen og kristendommen i en større kontekst? Hvad er det for et øjeblik i menneskehedens historie, vi lever i? Og hvor er vi på vej hen, når Bibelen måske ikke fylder lige så meget, som den har gjort før?

Foredraget tilbydes udskolingslærere i forbindelse med forløbet ”Ham der Jesus - #MandenMedDeMangeAnsigter”, men sætter Jesus-figuren og Bibelen ind i en bredere religionsfaglig og historisk sammenhæng, hvilket gør det relevant for interesserede lærere både i grundskolen og i gymnasiet.

Som afslutning på oplægget vil der være spørgsmål, diskussion og en workshop mhp. praktiske greb i undervisningen, for dem, der har lyst.