Hvad er frelse?

Hvad er frelse, hvem bliver frelst – og er begrebet vigtigt for moderne mennesker?

I dette komparative forløb arbejder eleverne med, hvad frelse betyder i kristendom,
islam og buddhisme i dag.

Til forløbet hører film med præster og imamer, der fortæller om deres forståelse af
paradis og helvede, frelse og fortabelse. Eleverne inviteres også på ekskursion til en kirke, hvor en præst fra folkekirken og en buddhistisk nonne fortæller, hvordan de ser på
begrebet frelse.

Tidspunkt: Forår 2022

Materiale:  Film med præster og imamer + ekskursion