Fadervor?

I Bibelen og den kristne tradition omtales Gud med maskuline pronominer, men hvad er baggrunden for det? Og giver det overhovedet mening at tale om køn i forbindelse med Gud?

Forløbet introducerer eleverne til forskellige positioner i den teologiske debat om gudsbilleder og køn. På en ekskursion til en kirke i lokalområdet sættes der fokus på, hvilke forestillinger
om Gud og køn der findes blandt præster i den danske folkekirke i dag.

Tidspunkt: August-december 2021.

Materiale: Website med kildetekster, kunstværker og bibeltekster + ekskursion