Dåb

Er kristendommens dåb et velkomstritual for små børn - eller snarere en voksens reflekterede bekræftelse af sin tro? På en ekskursion til Baptistkirken i Herlev får I mulighed for at arbejde med et komparativt
blik på dåben og dens betydning i forskellige kristne retninger.

På ekskursionen fortæller en præst fra henholdsvis Baptistkirken og folkekirken om dåbsritualerne og deres trosmæssige baggrund. Ekskursionen lægger op til refleksion over, hvilke muligheder og begrænsninger de to ritualer har.

Tidspunkt: Hele skoleåret

Materiale: Website med forslag til undervisningsforløb + ekskursion