Synd og frelse 2022

  • SET FRA ET BAPTISTISK OG FOLKEKIRKELIGT SYNSPUNKT

Hvad er synd – hvad er frelse - og er begreberne overhovedet relevante i dag? Eleverne inviteres på besøg i en kirke i lokalområdet, hvor de vil møde en præst fra baptistkirken og folkekirken, der hver især vil fortælle, hvordan de forstår begreberne og deres aktualitet i dag.

Hvordan forholder præsterne sig til begrebet arvesynd? Hvad betyder synds-begrebet og tanken om frelse i den troendes liv? Med hvilke tekster, billeder eller genstande formidles begreberne til moderne kirkegængere?

Tidspunkt: Efterår 2022

Ekskursion til kirke i lokalområdet