Klassetrin: 1.- 3. klasse
Periode: April-juni 2022
Fag: Idræt, dansk, kristendomskundskab
Lektioner: 10-12

Projektet indeholder:
• Lærervejledning
• Workshop
v. judoinstruktør
• Kirkebesøg

Tilmelding: 2. September 2021

Dit og mit

Der er grænser alle steder: Mellem lande og i skolegården, mellem børneværelset og resten af huset og mellem pladserne ved skolebordet.
Grænsen mellem dit og mit. Hvorfor drager vi grænser, og hvad sker der, når de overskrides?

Eleverne skal undersøge, hvor de synlige og usynlige grænser går i deres nære verden. Målet er at de får en bevidsthed om, hvordan man i en fælles (skole)
hverdag taler om, skubber til og respekterer hinandens grænser, så alle i klassefællesskabet får mulighed for at udfolde sig trygt og samtidig bliver udfordret.

Der perspektiveres til bibelske grundfortællinger om en forbudt frugt og et broderopgør, samtidig med at der inddrages bevægelse og idrætsfaglighed.
Enhver idrætsgren har regler og klare grænser for, hvordan deltagerne må agere. Klassen får derfor besøg af en Judo-instruktør, der lader eleverne prøve kræfter
med de grænser, der findes inden for judo og kampsport. Eksemplerne fra både judo og bibeltekster åbner for samtalen i klassen om, hvordan vi gennem kampe,
kompromiser og tilgivelser omgås hinandens grænser.